NYHETER

Vi  har utvecklat och byggt en ny och snabb typ av Hinkdispenser. Maskinen klarar att köra både plast- och plåthinkar i storlekarna tre till tio liter. Fokus har lagts på enkelhet och ergonomi, så att operatören slipper krångliga maskinomställningar och tunga lyft. Staplar med hinkar flyttas direkt från lastpallen till en magasinbana på golvet. Maskinen sköter de tunga lyften. 

Byte mellan olika hinkstorlekar sker snabbt och enkelt tack vare utbytbara kassetter, inga andra justeringar eller inställningar behövs. Maskinen är flexibel och lätt att anpassa till både nya och befintliga fyllningslinjer. Den kan också fås i rostfritt utförande.

Kapaciteten i maskinen är hög, under provkörning uppnåddes 38 respektive 34 hinkar per minut för tre- respektive tioliters plasthinkar. Dessutom är maskinen mycket driftsäker och har en väl fungerande separering av hinkarnas handtag. Tilltänkta kunder finns inom färg- kemi- och livsmedelsindustrin.

Verkar det intressant? Kontakta oss för mer information.